ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל • הועדה העממית אל-עראקיב • ועד הכפר אל-עראקיב
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי • תנועת התחברות-תראבוט • קואליציית נשים לשלום
סולידריות שייח' ג'ראח • בל"ד • פורום הכרה • חד"ש • שומרי משפט-רבנים למען זכויות אדם

הקרן הקיימת לישראל עוקרת אנשים בשביל לשתול עצים!

הפגנת מחאה

ביום שלישי, 1.2.11, בשעה 14:00
תתקיים הפגנת מחאה
ברחבת משרדי הקק"ל בירושלים, רחוב קינג ג'ורג' 48

באל עראקיב איבדו עשרות משפחות את בתיהן ומאוימות בנישול מאדמתן. כדי "להכשיר את השטח לנטיעות", הכפר נהרס שוב ושוב עשר פעמים. במהלך ההריסות נורו אנשים בכדורי ספוג, הוכו בברוטליות ונעצרו.

הידיים הן ידי המשטרה ומנהל מקרקעי ישראל – גופים הפועלים תחת סמכותה ואחריותה של ממשלת ישראל, אבל הגוף המתכנן והפוקד הוא הקרן הקיימת לישראל.

לקק"ל יש סמכויות נרחבות בנושאי ייעור וקרקעות, למרות שזהו גוף בינלאומי, שאיננו כפוף למדינה ולאזרחיה. לקרן הקיימת לישראל תקנות גזעניות, המפלות בין אזרחים על בסיס מוצא אתני ומונעות גישה לקרקע מהאזרחים הערבים. הקק"ל פועלת לנישול של תושבי אל-עראקיב ושל תושבים בדואים רבים אחרים ביישובים שממשלות ישראל לא הכירו בקיומם.

היישוב אל-עראקיב קיים עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל – ואילו הנשים, הגברים והילדים היושבים בו, שזו אדמתם, מכונים היום "פולשים" בידי אלה שמבקשים להרוס את חייהם ולטעת במקומם עצים. לא נסבול זאת!

כל אגורה שנתרמת לקק"ל מסייעת לנישול תושבים מאדמתם.


בואו למחות נגד נישול הבדואים בידי קק"ל!

בואו לתמוך בזכותם של תושבי אל עראקיב על אדמתם!

יחד נדרוש מהממשלה להפסיק להתנער מאזרחיה הבדואים,
לממש את זכויותיהם – ולבטל לאלתר את סמכויות הייעור הגורפות של קק"ל

לפרטים ולהצטרפות ארגונים נוספים:

עואד: 052-2714020, חסן: 052-5393416, מיכל: 050-9391299, אריק: 050-5607034, מחאסן: 050-9787894, סילאן: 054-7958143, בועז: 050-8883166, יעקב: 050-5733276.

הסעות והרשמה מוקדמת

תל-אביב: רכבת ארלוזורוב, חניון סיקסט, בשעה 12:15

הרשמה מוקדמת: בועז: 050-8883166, יעקב: 050-5733276 או בדוא"ל: tarabut@gmail.com manor12@zahav.net.il

באר שבע: פרטים והרשמה מוקדמת: מיכל, 050-9391299