האם העולם באמת מתכווץ? האם ההבדלים בין הצפון והדרום, עניים ועשירים, באמת מיטשטשים במהלך הגלובליזציה? והאם קל כל כך לתאר את השינויים החברתיים והפוליטיים בישראל/פלסטין כדוגמה לגלובליזציה?

בעולם מעדיפים לעתים קרובות לדבר על גלובליזציה כדי לא לדבר בפירוש על ניצול ארצות הדרום העניות. בארץ לפעמים קל יותר לדבר על גלובליזציה מאשר על אפלייה אתנית ולאומית בגבולות הקו הירוק ומשטר ההפרדה המעמיק בגדה וברצועה. בחברה קולוניאלית, מסביר דניאל דה-מלאך, תהליכי דה-גלובליזציה שזורים בתהליכי גלובליזציה. הכבישים המהירים ליהודים בלבד בגדה והחומות והגדרות שלאורכם, התכווצות המרחק למתנחלים ומשטר המחסומים שזורים זה בזה גם כתהליכים כלכליים וחברתיים. לקריאת המאמר המלא...