קראתם את הדיווחים על הטרדתו של פעיל השמאל יונתן שפירא על-ידי השב"כ? אתם זוכרים אולי את הדיווח על זימונו של פעיל תראבוט מואדי עארה, וג'יה סידאוי, למשטרת עירון ל"שיחה" עם נציג השב"כ?

בעקבות אותה "הזמנה" פנו אנשי האגודה לזכויות האזרח בדצמבר 2009 ליועץ המשפטי לממשלה בבקשת הבהרות והסברים. בא כוחו של היועץ המשפטי נזקק לחצי שנה כדי לענות, ועמירה הס פירסמה קטעים נרחבים מהתשובה.

"אנו עדים בשנים האחרונות", כתבו אנשי האגודה, "לתופעה מדאיגה ביותר של זימון אזרחים לחקירות 'אזהרה' בשב"כ, אשר נראה כי נועדו להניא אותם מהשתתפות במחאה או בפעילות פוליטית אחרת, כמו גם לדלות מהם מידע על פעילות פוליטית של אחרים.

ונציג היועץ המשפטי עונה:

"בבסיס כל תחקור אותו מבצע השירות למול אזרחים ישראלים עומד בדרך כלל מידע מודיעיני המחייב הסבר, או עניין הדורש בחינה או התייחסות במסגרת יעוד השירות. עם קבלת המידע המודיעיני נבדקת מהימנותו, ונעשה ניסיון להרחיבו ככל שניתן באמצעות כלי איסוף נוספים העומדים לרשות השב"כ, ובהתאם לחומרת החשדות והבסיס להם...

עד כאן, הפטפטת הרגילה. אבל כדאי לשים לב להמשך:

"בנוסף... מבקש השירות לעתים להשיג בדרך התיחקור יעדים נוספים, בין היתר - העברת מסר, במקרים הרלוונטיים, בדבר האפשרות כי אותו אזרח עלול להיות מעורב או מנוצל לרעה על ידי גורמי טרור, לרבות בדרך של הפעלה תוך ניצול תמימותו."

שימוש לב לניסוח. מודים כאן, שה"תיחקור" נועד להשיג "יעדים נוספים". והיעד היחיד שמוזכר הוא "העברת מסר" – ולא כתוב למי. איזו מין עברית זו? צריך תרגום? מדובר במסר לוג'יה סידאוי ולפעילי שמאל. לא מדובר בתחקור, אלא בכלי חינוכי שמאפשר להעביר מסר (=אזהרה) לפעיל פוליטי.

ומהו המסר? גם כאן העברית לא ממש עברית, וזה סימן שמתפלק משהו למי שמנסח: האזרח אמור לקבל מן ה"תיחקור" את המסר שהוא "עלול להיות מעורב או מנוצל לרעה על-ידי גורמי טרור". גורמי טרור!

במלים אחרות: תיזהר – אל תהיה מעורב. זה בדיוק המסר!

ואז מוסיף היועץ המשפטי:

"התחקור הוא כלי מידתי המאפשר פגיעה מינימלית בזכויות המתוחקר... לשירות הביטחון הכללי אין כל מדיניות או פרקטיקה, שמטרתה להניא אזרחים מהשתתפות בפעילות מחאה או בפעילות פוליטית אחרת".

שומעים? שומע וג'יה? אתה צריך להיות אסיר תודה! התיחקור (שאיננו תיחקור) הוא "כלי מידתי המאפשר פגיעה מינימלית". תשמח שלא עשו שימוש בכלי אחר, קצת פחות "מידתי"!

ולסיום, שווה לחזור ולהקשיב:

"לשירות הביטחון הכללי אין כל מדיניות או פרקטיקה, שמטרתה להניא אזרחים מהשתתפות בפעילות מחאה או בפעילות פוליטית אחרת".

לא, ממש לא!