בחיפה מת בשבת, 12.3.2011 תופיק טובי, לוחם חופש, קומוניסט, מסור לעמו הפלסטיני.