אַמַל זאת תקווה, חַיַאתִי אלו חיי,

וּבַזמן שהם נפגשים

בין שפתיה של אֻם כֻּלת'וּם

לבין האוזניים שלי

צמאונות רבים כורים בארות

בלבי.