נצחון חשוב לנגני התזמורת האנדלוסית החדשה לאחר מאבק ממושך נגד פיטורים ונישול


הפגנה

אחרי שנתיים של מאבק הישרדות קשה, זכו נגני התזמורת האנדלוסית החדשה בנצחון חשוב: התזמורת זכתה להכרת ותקציבה לשנה הקודמת, 2009, אושרה על-ידי ועדת התמיכות של מינהל התרבות.

שנתיים עמדו עובדי האנדלוסית במריים, לאחר שפוטרו כולם ללא פיצויים.

למרות הרעב והמצב הכלכלי הקשה שאליו נקלעו העובדות והעובדים, לא הצליחו לשבור את רוחם, לא על-ידי טרור כלכלי ולא על-ידי קנייתם בכסף. הם המשיכו לעמוד במריים, גם כאשר הסתתמו מקורות פרנסתם.

הפגנה

הפגנת הנגנים. תצלום: ראובן אברג'יל, המקור: אתר מאהל נודד

עובדי האנדלוסית החדשה הוכיחו, שאי אפשר לקנות אותם בכסף. שאי אפשר להכניע אותם.

הם הוכיחו, שאי אפשר למנוע מהם להתאגד.

הם הוכיחו, שהתזמורת היא הם – העובדים, כשרונם, מרצם, אהבתם ויכולתם. שאי אפשר פשוט לקנות אותה, לפטר אותם ולהקים אותה מחדש. התזמורת אינה תאגיד: היא העובדים המאוגדים.

והם המשיכו לנגן, ללא שכר, משך כל שנת 2009. הם המשיכו לעבוד, בלי להיות עבדים.

הם הוכיחו, שהגנת התרבות המזרחית אינה פולקלור מטעם, קישוט לגבירים ולעשירים. שלתרבות המזרחית יש תוכן אמיתי – של הגנת זכויות וזקיפת ראש!

זהו יום גדול לכל הנגנים והעובדים, וגם לי, שירה!

תודה רבה לכל מי שתמך ועזר לנו בכל המאבק המתיש והממושך הזה להצלת התרבות ולהצלת האמנים והעובדים וזכויותיהם.

להתראות בקונצרטים!

שלכם – שירה אוחיון

חברת ועד העובדים של התזמורת האנדלוסית החדשה - קרן אהבת קדומים