תנועת התחברות-תראבוט קוראת לביטולו המיידי של פרוטוקול פריז

תנועת התחברות-תראבוט קוראת לביטולו המיידי של פרוטוקול פריז ולכינונה של כלכלה פלסטינית עצמאית שאינה משועבדת לצרכי כלכלת הכוח הכובש. ב-1 לאוגוסט התברר לציבור הפלסטיני והישראלי, כי הרשות הפלסטינית ומדינת ישראל חתמו בחשאי על עדכון לפרוטוקול פריז – המסמך המעצב של היחסים הכלכליים בין שתי הישויות. עד לרגע זה לא נחשפו לציבור במלואם פרטי העדכון.

הפרוטוקול הוא הנספח הכלכלי להסכמי אוסלו, המסדיר את היחסים הכלכליים בין ישראל לרשות הפלסטינית באמצעות הכלתן במעטפת מכס ומטבע משותפים. זהו הטקסט המכונן את כלכלת הכיבוש הנוכחית ומנציח את התלות הכלכלית הפלסטינית בישראל.

מה שהיה אמור להיות מסמך זמני, הפך במרוץ 17 השנים שחלפו מחתימתו למכשיר להכפפת השוק הפלסטיני לאינטרסים של חברות ישראליות ובינלאומיות ולקיבועו במצב מתמיד של תת פיתוח. השלכותיו על הכלכלה והפרויקט הלאומי הפלסטיני היו הרסניות.

פועלים פלסטיניים במחסום טול כרם

פועלים פלסטיניים במחסום טול כרם. צילום: אקטיבסטילס/יותם רונן.

עקרון ההדדיות והתנועה החופשית בין הרשות לבין ישראל עליהן לכאורה התבסס ההסכם, לא התממשו מעולם. ייבוא של כוח אדם זול מטורקיה, רומניה ומזרח אסיה לישראל הפך את העובדים הפלסטינים למיותרים, וכניסתם לתוך ישראל צומצמה למינימום באמצעות משטר היתרים קפריזי ודכאני. במקביל, חברות וסחורות ישראליות פועלות באופן חופשי בתוככי הגדה המערבית ועזה, בשעה שהגדר, מחסומים, המצור הנמשך ושורה ארוכה של תקנות וחוקים, המוצגים כשיקולי ביטחון ואמצעי בקרת איכות, חוסמים כמעט לחלוטין כניסת סחורות פלסטיניות לישראל. למעשה, המשק הפלסטיני, שאינו מסוגל לפתח את הייצור המקומי, הוא שוק שבוי עבור תוצרת התאגידים והיצרנים הישראלים.

ההסכם ניתק את הכלכלה הפלסטינית מהעולם הערבי, המהווה את השוק המיידי והטבעי עבורה לייצוא וייבוא, כפה עליה את השקל ותלות מוחלטת בבנק ישראל ובמערכת המוניטארית הישראלית. כתוצאה מכך, לציבור הפלסטיני אין שום יכולת להשפיע באופן דמוקרטי על המדיניות הפיסקלית של הרשות.

יותר מכך: הפרוטוקול העניק לישראל את הסמכות לגבות את כל מיסי הייבוא והייצוא של הפלסטינים. לאורך השנים המדינה לא היססה להשתמש בכספים האלו, המהווים מקור כספי חיוני לרשות, כאמצעי סחיטה ולעכב את העברתם כדי להפעיל לחץ פוליטי באמצעות חנק כלכלי.

עצמאות כלכלית היא הצעד הראשון לכינונה של ריבונות פלסטינית. היא לא תיתכן תחת מסגרת הפרוטוקול, אשר משמר את המשק הפלסטיני במצב של תלות ותת-פיתוח. לפיכך אנחנו מתנגדים להמשך השליטה הכלכלית הישראלית בשטחים הפלסטיניים הכבושים וקוראים לביטולו המיידי של הפרוטוקול.