העסקה ישירה עכשיו!

הפגנת השנה של עובדי קבלן נגד העסקה קבלנית

החלטנו להפגין כי אנחנו רוצות להשמיע קול, להפגין נוכחות. עובדי קבלן תמיד שתקו וקיבלו את הגזירות בהכנעה וזה כל כך נוח לכולם. לא רוצות לשתוק, אנחנו רוצות להגיב על החלטות שלא מתייחסות לציבור שלם של עובדים. גם לנו מגיע (אולי יותר מכולם) תוספת של 6.25% , ומגיע לנו שיעלו את השכר המגוחך שלנו – 20 שקלים לשעה. מה אנחנו רוצות להשיג מההפגנה? ... בעיקר את הרגשת השליטה בגורלנו. לדעת שלא חייבים לקבל את מה שמחליטים עבורנו. לדעת שיש לנו כוח להתנגד ולשנות את הסטטוס החברתי.

אנחנו אומרות:
די להעסקה קבלנית שהורסת כל חלקה טובה בזכויות האדם.
אנחנו אזרחים שווים.
רוצות העסקה ישירה עכשיו!

ועד עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון


הפגנת ועד עובדות הניקיון

יום ראשון ה־21 בנובמבר בשעה 10:30, הפגנה בקריית הממשלה בבאר שבע