לרגל יום איחוד גרמניה שחל ב-3.10, פותחים המוסלמים בגרמניה את המסגדים שלהם לכל דיכפין.

גלויה אנטי-מוסלמית של הימין הגזעני

תנועת "פקס אירופה" קראה להפגנה בעקבות זאת. מדובר בתנועה ימנית קיצונית, שפרסמה בעבר קריקטורות בנוסח שטירמר נגד המוסלמים, כמו זו המופיעה כאן.

לאחר פרסום הקריקטורות הללו בצורת גלויות, הם זכו לקיתונות של ביקורת על כך שהם תנועה ימנית קיצונית ושהקריקטורות משתמשות במוטיבים אנטישמיים קלאסיים.

בתגובה הם החליטו לעצב לעצמם פרופיל חדש שיתאים למעמד הביניים הליברלי וכדי לצאת נגד ההאשמות על כך שהם אנטישמים הם החלו להתקשט באקססורי הנחשק לאחרונה אצל תנועות ניאו-נאציות - דגל ישראל. ראו, למשל, את התמונה של נאצים אנגלים במצעד.

גלויה אנטי-מוסלמית של הימין הגזעני

מול הפגנתם של אנשי "פקס אירופה" בברלין, נערכה הפגנת נגד, בה נשאתי (איריס חפץ), את הדברים הבאים:


אנטישמיות אינה מחלה, אלא סימפטום של מחלה כוללת של דעות קדומות. אנטישמיות היא תופעה, שהתבטאה בגרמניה בצורה של גיהנום עבור היהודים.

היום צועדים כאן האוהדים של "פקס אירופה" שהכתירו את עצמם למצילי המערב. הם רוצים לשכנע אותנו, שהם לא אנטישמים ושהם לא גזענים: אבל הם כן. הם מדברים על ארץ המערב בעלת המורשת היודו-נוצרית כעל סימביוזה - כאילו לא היה כאן רצח של העם היהודי במדינת המערב הזו! הם מתייחסים לפיקציה שהם עצמם המציאו! הם מנצלים אותנו, את היהודים, כאליבי להדרה החדשה שלהם של מיעוט אחר. אלו הם הצאצים הרוחניים של האנשים ששרפו את בתי הכנסת שלנו והיום רוצים לאסור על הקמתם של בתי תפילה של מאמינים אחרים.

אנחנו בתור יהודים, אני באופן אישי כיהודיה, יכולים לעמוד כאן היום, מכיוון שההורים שלנו לא הגיעו ממדינות נוצריות. הורי חיו במרוקו ובפלסטין, בשעה שהגרמנים השמידו את היהודים. אנחנו יכולים לעמוד כאן מכיוון שההורים שלנו חיו יחד עם ערבים ומוסלמים, או משום שהם עזבו את גרמניה הנאצית בזמן.

בתי, שגם עומדת כאן היום, היא גם נכדה של ניצולי שואה, שהודרו ע"י גרמנים ונוצלו כעובדים בכפיה: ע"י גרמנים שהיו ליברלים ואנשי מעמד הביניים, כמו אנשי "פקס אירופה". "פקס אירופה" מסווה את עצמה כתנועה ליברלית, אבל בגרמניה לפני 70 שנה, היו אלו ליברלים ואנשי מעמד הביניים שהיו הרודפים וההולכים בתלם. ליברל הוא פאשיסט שעדיין לא נשדד, כמו שאמר וודי אלן.

עבור האוהדים של "פקס אירופה", אנשי האמצע, מספיק שמיעוטים יבטאו כאן את היותם אחרים: - כבר כך הם מרגישים שהם נשדדים.

האוהדים של "פקס אירופה" עוטים על עצמם תחפושת של דגלי ישראל היום. חרפה לשני הצדדים.

בזמן שהישראלים עצמם לא רוצים ללכת לצבא, בזמן שממשלת ישראל מתגמלת בתי ספר לפי אחוז החיילים שהם מייצרים, מסיתים חלק מהגרמנים למלחמה במזרח התיכון. אחרי שאבותיהם ניצלו את היהודים כתמונת הנגטיב שלהם וכמעט הכחידו אותם לחלוטין, היהודים בישראל שוב עוברים אינסטרומנטליזציה על-ידי בניהם ונכדיהם של התוקפים. מכיוון שהם עדיין לא יכולים לראות אותנו כבני אדם, אלא רק כמכשיר שאפשר להגיע בעזרתו למטרה. זה הוביל אז לקטסטרופה.

הסימפטום מראה את עצמו הפעם נגד "האחר" החדש. המוסלמים מוצגים כאויב העם. ישראל נתפסת ע"י אוהדי "פקס אירופה" כבעלת ברית של המערב נגד המוסלמים - אבל אנחנו, יהודים, מסרבים לתפקד בתור התמונה שלכם: בין אם שלילית ובין אם חיובית.

אנחנו, יהודים וישראלים, מסרבים לכל סוג של עוינות נגד מוסלמים ואנשים אחרים. חיינו עשרות ומאות שנים בשלום ביחד: בעיראק, בסוריה, באירן, בלבנון, בפקיסטן, באפגניסטן, מצרים, לבנון, אלג'יר, טוניס, לוב ומרוקו.

שרדנו את הגיהנום הגרמני הודות למוסלמים בטורקיה שפתחו בפנינו את שעריהם והציעו לנו מחסה. שרדנו, כיוון שהגרמנים לא הצליחו לכבוש את המגרב ואת המזרח התיכון.

שרדנו אז יחד את הנאצים ואנחנו נושאים עימנו את החוויה הזו לתמיד.

כולנו יחד, יהודים, מוסלמים, נוצרים, הינדו, מי שלא יהיה, לא נאפשר לכך שיסיתו אותנו זה נגד זה. לא נקבל את זה - לא מ"פקס אירופה" ולא מאף אחד אחר!


הרשימה פורסמה במקור באתר קדמה