כוחות השמאל הפלסטיני בחברון • מרכז האינפורמציה האלטרנטיבית • תראבוט – התחברות

القوى الفلسطينية اليسارية في الخليل • مركز المعلومات البديلة • حركة ترابط


תחת הסיסמה "מאבק משותף נגד הכיבוש והגזענות"


ייערך בחברון ב-7 במאי 2011

כנס נגד הכיבוש הישראלי והגזענות


09:30- 10:15: הגעה ורישום

10:15 – 11:30: מושב פתיחה

פתיחה: ההמנון הלאומי הפלסטיני ודקת דומיה לזכר החללים

ברכת הוועדה המארגנת של הכנס

10:30 – 10:40 הקרנת סרט: חברון תחת הכיבוש וההתנחלויות

10:40 – 11:30 מילות פתיחה

 • דבר כבוד מושל חברון- כאמל חמיד
 • דבר הכוחות הפוליטיים- חבר המועצה בסאם אלצאלחי, מזכ"ל מפלגת העם הפלסטינית
 • דבר תנועת תראבוט- הפעילה הפוליטית ג'והיינה ספי
 • הקראת רוח ג'דידה, מכתב פתוח של בנות ובני יוצאי ארצות ערב והאיסלאם בישראל, לבנות ובני דורנו במזרח התיכון ובצפון אפריקה

11:30 – 11:45 הפסקה

11:45 –13:15: מושב ראשון

המצב הפוליטי הנוכחי והסיכויים לשינוי

 • קריאה אסטרטגית של המצב הפוליטי הכללי- החוקר והפעיל הפוליטי טהא נצאר
 • הסולידריות הבינלאומית וסיכוייה נוכח ההתקוממויות הערביות- חמודה סובחי, פעיל חברתי וחבר הנהגת Alternatives International ממרוקו
 • מגמות הכוחות השליטים בישראל והאלטרנטיבות האפשריות- חררדו לייבנר, פעיל פוליטי, תנועת תראבוט וחבר במזכירות חד"ש.

13:15 -13:30 הפסקה

13:30 – 14:45 מושב שני

ההתנגדות העממית נגד הכיבוש והגזענות

 • המשמעות והאופקים להתעוררות תנועת התנגדות עממית- הסופר והחוקר סעיד מצ'יה
 • מאבק האסירים הפלסטיניים – החוקר עבד אלחלים דענא
 • תפקיד האשה הפלסטינית בהתנגדות – הפעילה הפוליטית והפמיניסטית עפאף ע'טאשה

14:45 – 15:45 ארוחה

15:45 – 16:45: מושב שלישי

נסיונות מעשיים בהתנגדות לכיבוש ולגזענות

 • חברון כדוגמא להתנגדות – הישאם שרבאתי, הפעיל לזכויות האדם
 • מאבקים משותפים מדרום הר חברון ועד אל-עראקיב – גדי אלגזי, חבר הוועדה המתאמת הארצית של התחברות-תראבוט ומזכירות חד"ש

16:45 – 17:00: הפסקה

17:00 – 18:15: מושב רביעי

המציאות ואופקי המאבק המשותף נגד הכיבוש והגזענות

 • המאבק המשותף נוכח הנורמליזציה (משמעותה, יסודותיה, האתגרים) – נסאר אבראהים, המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית
 • קשיים ואתגרים במאבק המשותף נגד הקולוניאליזם הציוני – יעל בן-יפת, חברת מועצת העיר ת"א-יפו, חברת הוועדה המתאמת הארצית של התחברות-תראבוט ומזכירות חד"ש

18:15–18:30: חתימה

הקראת גילוי הדעת המשותף וסוף עבודת הוועידה

השתתפותכן חשובה מאד!