נשים משתכרות בישראל בממוצע כשליש פחות מאשר גברים.

נשים משתכרות לשעה כ-80% משכרם של גברים; נשים – שעובדות הרבה יותר בעבודות חלקיות, במישרות חלקיות ובתנאי העסקה פוגעניים – משתכרות בממוצע בחודש כ-60% משכר גברים.

יהודים מזרחים משתכרים בסביבות השכר הממוצע במשק.

ישראלים בנים⁄ות להורים יוצאי אירופה ואמריקה משתכרים בממוצע 36%--39% יותר מן השכר הממוצע.

שכירים ערבים משתכרים בממוצע כ-30% פחות מן השכר הממוצע.

בחלוקה הבסיסית הזו חלו תנודות, אך לא התרחש בה שינוי משמעותי בעשר השנים האחרונות.

(כל הנתונים לפי תמונת מצב חברתית, 1998—2007, מרכז אדוה)