זה שבועות מתנהל בירושלים מאבק להצלת פרנסתם של מאות רוכלים, יהודים וערבים, המתפרנסים זה שנים רבות מדוכניהם הפזורים בעיר. ניר ברקת, ראש העיר של החמישון העליון, מבקש לשלול את רשיונותיהם ולפנותם מן הרחובות. שוטרי משמר הגבול נשלחו לפנות דוכנים. נוכח מחאת הרוכלים נאלצה העיריה להתחייב לבחון מחדש את אי-חידוש הרשיונות. חבר תנועת התחברות, ראובן אברג'יל, פעיל חברתי למוד-מאבקים, משמש יועץ פעיל לוועד הרוכלים. דיון הקשיבו לרוכלים הנאבקים על זכויותיהם!

הצילו אותנו מראש העיר!

הפגנה

אנו, כ-200 בעלי דוכנים - באסטות וקיוסקים, עוסקים במסחר זעיר זה שנים רבות ומפרנסים בעמל רב ובכבוד את משפחותינו.

אנו נותנים שירות לתושבי ירושלים ולכל הבאים בשעריה.

אנו, בעלי הדוכנים, משלמים מיסים ומקיימים את התחייבויותינו ככל בעלי העסקים. מעולם לא נשמעה כל תלונה מצד הצרכנים וכן לא ממשרד המסחר והתעשייה ואף לא ממשרד הבריאות, והכל היו מרוצים מהשירות שניתן על ידינו.

ראש העיר הנוכחי, מר ניר ברקת, שם לו למטרה לחסל את הרוכלות ולפגוע בסוחרים, בחלקם הגדול בעלי דוכני קבע, המרושתים בחשמל ובמים.

בעקבות מגמתו זו של ראש העיר ומחשש שיאבדו את מקור פרנסתם, ניסו שני אנשים לשים קץ לחייהם. לצערנו תופעות אלו עלולות לחזור על עצמן, וההשלכות עלולות להיות כמובן קשות ומרות. והכל - משום אטימותו של ראש העיר.

ההיתרים להפעלת דוכן ניתנו עד כה בהסכמת עיריית ירושלים בכפוף להליך בירוקרטי מורכב, אשר מחייב, בין היתר, דו"חות סוציאליים של משרד הרווחה וגופים נוספים בישראל, האחראים למתן רישיונות להפעלת הדוכנים.

לשם ההשוואה, בכל הערים בעולם ובמספר ערים בארץ ישנם דוכנים וקיוסקים, להם הקצו אזורים והשקיעו בשיפוצם הן מבחינה אסתטית והן מבחינה פונקציונלית.

הפגנה

ראש העיר הוא אדם בעל השפעה רבה. הוא טוען כי מטרתו להיאבק למען האוכלוסיות המוחלשות בעיר ירושלים, יהודים וערבים - אך בה בעת הקפיא את מתן כל הרישיונות מחד גיסא, ומאידך גיסא מלין, כי הסוחרים פועלים "ללא רישיון".

זה לא הכל: לפני מספר חודשים ביטל ראש העיר הסעות לבתי-ספר של תלמידים משכונות מוחלשות. מערכת החינוך מוזנחת במיוחד בשכונות ובכפרים, ובכוונתו של ראש העיר, כפי שפורסם, אף לסגור את המתנ"סים בעיר, שנועדו במיוחד לאוכלוסייה קשת-יום.

חלק מבעלי הדוכנים עוסקים בהפעלתם במסגרת שיקומית, אם בשל היותם נכים ואם מסיבות אחרות, ורובם ככולם בעלי משפחות. ראש העיר מנותק מהאוכלוסייה ואינו מתחשב בצרכיה. חיסול הרוכלות משמעותו דחיקת חסרי תעסוקה למעגל האבטלה, פגיעה כלכלית וצירופן של מאות משפחות למעגל העוני.

אנו פונים לכל אחד ואחד מתושבי ירושלים, יהודים וערבים, לגלות סולידריות כלפי מאבקנו, לתמוך ולסייע, איש ואישה כפי יכולתם!

נאבק ונמחה כנגד כוונותיו של ראש העיר ליטול את פת לחמם של ילדנו, ולא נוותר עד אשר נשיג מבוקשנו.


לפי דיווחים באתר מאהל נודד


קראו עוד: