גילוי דעת דחוף, 12.5.2012

ב-17 באפריל 2012 – יום האסיר הפלסטיני – פתחו מאות אסירים פוליטיים פלסטינים הכלואים בידי ישראל בשביתת רעב כללית. כמה מהם החלו את השביתה כבר לפני כ-70 יום, ולכן מצויה השביתה עתה בשלב קריטי, שבו חייהם של חלק מהשובתים מצויים בסכנה. רבים מהם הועברו לבית חולים עקב החמרה במצבם הבריאותי.

הדרישה המיידית מהשלטונות הישראלים היא לשחרר את כל העצירים המינהליים, אלה ששובתים ואלה שאינם שובתים. כמו כן אנו קוראים להפסקת מדיניות המעצרים המינהליים כשיטת מעצר שרירותית, שגורמת למעצר אנשים ללא משפט, על בסיס מידע סודיות, בלא לתת סיבה והצדקה לעצורים או לעורכי-דינם. נוהג זה מנוגד לסטנדרטים הבסיסיים של צדק ומהווה דוגמא להתעלמותה הבוטה של ישראל מאמנות בינלאומיות ומן הנורמות המעוגנות במשפט ההומניטרי הבינלאומי ובאמנה הבינלאומית לזכויות אדם.

אין לשכוח את הסיבה המיידית לשביתה: כוחות הכיבוש והזרוע שלהם – שירות בתי הסוהר – ממשיכים להתעלם מדרישותיהם הצודקות של האסירים להפסקת מדיניות הבידוד, למען זכותם של האסירים מרצועת עזה לביקורי קרובי משפחתם, שנשללו מהם במשך שנים, למען שיפור שירותי בריאות ונגד חיפושים בעירום, הפוגעים בזכויות האדם הבסיסיות של האסירים. בצד זאת, האסירים שובתי הרעב מתעקשים להיאבק לא רק על זכותם האנושית לחיות בכבוד, אלא גם כפלסטינים. שביתת הרעב של האסירים נעשית גם בשם העקרון הלאומי, שהוא הבסיס למאבק הכולל לשחרור פלסטין משלטון הכיבוש.

התעלמותם המתמשכת של השלטונות מדרישותיהם האנושיות של העצורים השובתים רעב חושפת את פניה האמיתיות של מדינת ישראל כמדינה כובשת, שמשתמשת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לשבור את רוחם ואנושיותם של העצורים.

מעבר למשמעותה הלאומית, סוגיית האסירים ובמיוחד שביתתם שלהם הן גם סוגיה הומניטרית מובהקת. אנו קוראים לציבור, לארגונים וליחידים, מקומיים ובינלאומיים, לפעול למען שמירת חייהם וללחוץ על ישראל ככוח הכובש לכבד את זכויותיהם.

ההחמרה במצב האסירים השובתים, העברתם של רבים מהם לבתי חולים והפלישות מצד כוחות הבטחון הישראליים לתאי המעצר, בנוסף ללחץ הפיזי והפסיכולוגי המופעל עליהם, ובידודם כדי שיחדלו מן השביתה – כל אלה מגבירים את החשש לחייהם. לפיכך יש צורך במאמצים פוליטיים ודיפלומטיים מוגברים כדי להביא לידיעת העולם את עניינם וסבלם וכדי להעביר מסר העונה כראוי לצעד שנקטו ולנכונות ההקרבה שלהם בהתאם לחשיבותה של סוגיית האסירים בלב ובמודעות העם הפלסטיני ולפעילות העממית הרחבה בתמיכה בעניינם של האסירים. אנו תקווה כי הדבר יגביר את הלחץ הבינלאומי על כוחות הכיבוש להיענות לדרישות האסירים.

אנו מביעים סולידריות מלאה עם דרישות העצירים שובתי הרעב במאבקם הצודק. אנו מביעים גם את דאגתנו העמוקה לחייהם, במיוחד נוכח ההתעלמות המתמשכת מדרישותיהם מצד רשויות ישראל האטומות, הבזות לכל האמנות הבינלאומיות ולהצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם וממשיכות להפר את זכויות האדם של הפלסטינים ובמיוחד את זכויות האסירים.

על החתום:

חד"ש – החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון
מק"י - המפלגה הקומוניסטית הישראלית
בל"ד - הברית הלאומית הדמוקרטית
התחברות-תראבוט – תנועה ערבית-יהודית לשינוי חברתי ופוליטי
פת"ח – תנועת השחרור הלאומי הפלסטיני
מפלגת העם הפלסטינית
החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין
חזית המאבק העממי הפלסטיני
מפלגת האיחוד הדמוקרטי (פידא)
חזית השחרור הערבית
היוזמה הלאומית הפלסטינית

ארגונים חברתיים:

הוועד להגנה על חברון
המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית
איגוד ועדי נשים פלסטיניות עובדות
איגוד מאבק הנשים
גוש הפועלים המתקדם
גוש אחדות הפועלים
חזית הפעולה האיגוד-מקצועית
גוש מאבק הפועלים
איגוד נוער העצמאות
גוש הסולידריות הפועלית
גוש המורים
איגוד הנשים הפועלות
גוש אחדות הפועלים
איגוד הנוער הדמוקרטי הפלסטיני
איגוד ועדי הנשים העובדות הפלסטיני
גוש אחדות הסטודנטים באוניברסיטאות
עולם אחד למען הצדק
נוער מפלגת העם המתקדם
גוש המורים המתקדם
גוש איחוד הסטודנטים המתקדם
הוועד הישראלי למען האסירים הפוליטיים
תנועת הצעירים היפואית
מרכז ישראל-פלסטין למחקר ולמידע