אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים עורכת כעת - תחילת נובמבר 2009 - "שבוע מעורבות חברתית".

הפגנה

הרס בית בעיסאויה, 11 במרס 2008. למעלה: מבני האוניברסיטה העברית. תמונה: הוועד הישראלי נגד הריסת בתים

ממש באותה עת, דורש יו"ר אגודת הסטודנטים בירושלים, עפרי רביב, הקמת חומת הפרדה בין האוניברסיטה העברית לבין השכונה הפלסטינית עיסאוויה הצמודה לה. הסיבה: ריבוי פריצות לכלי-רכב בחניון האוניברסיטה.

האוניברסיטה העברית שוכנת למעלה - על הר הצופים - ועיסאוויה הענייה למטה. יו"ר אגודת הסטודנטים רואה ויודע מייד מאין מגיעים הפורצים. תמיד. "נערים שפורצים לכלי הרכב החונים מסביב לאוניברסיטה העברית עולים במדרון ויורדים ללא הפרעה", הוא אומר. לכן צריך גדר.

כמה עובדות על ירושלים המזרחית בכלל - ועל עיסאוויה בפרט:

  • בירושלים המזרחית חסרות 1,400 כיתות, ולכן רק כמחצית מן הילדים לומדים בבתי-הספר העירוניים בעיר.
  • לפי נתוני עיריית ירושלים, כ-50% מן התלמידים נושרים במזרח העיר מבתי-הספר התיכוניים במזרח העיר. (שיעור הנשירה הגדול ביותר בישראל הוא ביישוב ג'יסר א-זרקא – 11.8%).
  • 67% מן המשפחות הפלסטיניות במזרח ירושלים חיות מתחת לקו העוני (לעומת 21% מהמשפחות היהודיות בירושלים).
  • 77% מן הילדים במזרח ירושלים חיים מתחת לקו העוני – לעומת 39% מקרב הילדים היהודים.
  • ל-12,000 תושבי עיסאוויה הקצתה עיריית ירושלים עובד ניקיון אחד.

אבל לא מדובר בקיפוח סתם...

  • בעבר כבר הועלו דרישות להקמת גדר שתחצוץ בין עיסאוויה לבין "השכונות היהודיות הסמוכות". יו"ר המנהל הקהילתי של "צמרת הבירה" דרש כמה פעמים מעיריית ירושלים לבנות "גדר גבוהה בתגובה למכת גניבות שהייתה בשכונה".
  • ה"שכונות היהודיות הסמוכות" נמצאות בתחום הגדה המערבית, בתחומי ירושלים המזרחית. הן התנחלויות.
  • 9000 דונם מתוך 12000 דונם שהיו שייכות לעיסאוויה הופקעו ממנה. על חלקן הוקמה הגבעה הצרפתית.
  • מאז הכיבוש ב-1967, אין רישום קרקע בעיסאוויה. התושבים יודעים למי שייכת הקרקע, אבל אין רישום מחייב. התוצאה: כל בנייה היא בלתי- חוקית. בעיסאוויה הורסים בתים.
  • כיום עיסאוויה מוקפת לחלוטין מכל עבריה: הגבעה הצרפתית ממערב, האוניברסיטה העברית מדרום, והכביש למעלה אדומים ממזרח ומצפון.