כבר שנים נאבקים תושבי מג'דל שמס – תלמידים והורים – על גורל בית הספר התיכון שלהם. הם מבקשים להחליף את מנהל בית הספר שנכפה עליהם. הגולן הוא כבוש - והתנהגותו של משרד החינוך מזכירה את זה לכולם. מצבו של בית הספר הולך ומידרדר זה שנים. ציוני הבגרות של התלמידים גרועים, האלימות גוברת בבית הספר, וגם גורמים שבדקו את המצב במקום לפי הזמנת ועד ההורים מצאו שיש ניכור גמור בין המנהל למורים ובין המורים לתלמידים ואווירה שבה ביקורת היא בלתי אפשרית.

ההורים והתלמידים השביתו את הלימודים בבית הספר מאז פתיחתה הרשמית של שנת הלימודים, אך מאבקם אינו זוכה להתייחסות מצד משרד החינוך. יום-יום מפגינים תלמידים ומורים מול בית הספר וגם מנגנים בשעריו.