תגית : סוריה

לצד העם הסורי הנאבק על חירותו – תגובה לכמה טענות רווחות

אנחנו, תנועת התחברות-תראבוט, תומכים בעם הסורי הנאבק למען חירותו וזכויותיו ואומרים זאת בקול ברור. יש שאומרים שהמציאות הסורית והאזורית מורכבת והם אכן צודקים. אנחנו רוצים להתמודד ביושר עם הטענות המועלות כנגד נקיטת עמדה בעד ההתקוממות הדמוקרטית של העם הסורי... »