הממשלה מדברת הרבה על סגירת פערים בחינוך, אך עושה מעט מאוד

לפני מספר ימים פורסמו תוצאות מיבחן פיז"ה הבינלאומי שנערך במרס 2009. התלמידים הישראלים ממוקמים נמוך בטבלה העולמית. ברוב תחומי הידע שנבדקו ישראל נמצאת מתחת לחציון – כלומר, יותר ממחצית מהמדינות שנבדקו קיבלו ציונים יותר גבוהים. קראו את הדיווח בהארץ.

מה שיותר מטריד הוא פער הציונים בין התלמידים היהודים לערבים, העומד על כ-100 נקודות במרבית המקצועות.

ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי מסרה כי היא אינה מופתעת מהתוצאות הכלליות של תלמידי ישראל במבחני הפיז"ה, ולא מהפערים הגדולים בין התלמידים הערבים ליהודים:

תוצאות פיז"ה מצטרפות לשורת מדדים (כגון מיצ"ב, בגרות ופסיכומטרי) המעידים על השקעה ירודה בחינוך ועל מדיניות של אפליה והזנחה רבת שנים של החינוך הערבי. הממשלה מדברת הרבה על סגירת פערים בין החינוך הערבי לעברי, אך עושה מעט מאוד. גם דוחות והמלצות שאומצו ע"י משרד החינוך לשיפור החינוך הערבי מעלות אבק על שולחן השר ואינן מיושמות לרוב.

ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי מדגישה כי לצד הצורך הדחוף במשאבים, כיתות, שעות לימוד, תקנים ותכניות פדגוגיות, על הממשלה לשנות את מכלול המדיניות כלפי החינוך הערבי, על כל המשתמע מכך מבחינת תכני הלימוד, המבנה הארגוני והמינויים.