סיפור נוסף של נער פלסטיני שהואשם ביידוי אבנים, הכולל את כל המרכיבים החוזרים על עצמם של מערכת "המשפט" של הכיבוש – חקירת קטינים באופן המנוגד לחוק, הפעלת לחצים על הנחקרים ועל עדים כדי שיפלילו אותם, חוקרים שמכתיבים לנחקרים את "הודאתם", ושופטים צבאיים, שלמרות הביקורת שיש להם, לפעמים, על הליכי החקירה – פועלים, בסופו של דבר, כחותמת גומי של התביעה הצבאית. »