פעיל מטה דרום של "כוח לעובדים", אסף בונדי, פוטר משום שהחל לארגן את מקום העבודה שלו בעמותת "יחדיו". ביום ראשון, ה-25.4.10 בשעה 11:00 ידון ביה"ד האזורי לעבודה בבאר-שבע בהחזרתו לעבודה. חברינו בארגון "כוח לעובדים" קוראים לסולידריות עם אסף!

שימו לב למועד החדש, 25 באפריל, ולא כפי שמצויין בתמונה למטה.

סולידריות עם אסף