בעקבות כנס כוחות השמאל משני צידי הקו הירוק בחברון, שנערך ביוזמת תנועת התחברות-תראבוט, השמאל הפלסטיני בחברון והמרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית, נכתב גילוי דעת משותף בזכות המאבק החברתי בישראל - ולמען חיבורו למאבק נגד הכיבוש.

שנים רבות אנו, יהודים ופלסטינים, משני צידי הקו הירוק, מחפשים דרך לשותפות פוליטית. מצד השמאל הפלסטיני בשטחים הכבושים גילוי דעת זה מבטא סולידריות עם המאבק החברתי האנטי קפיטליסטי בתוך ישראל וקושר בינו לבין המאבק האנטי-קולוניאלי. מהצד הישראלי, הצהרה זו באה לבטא את הכרתנו בצורך בשותפות ובחיבור בין מאבק חברתי ומאבק אנטי-קולוניאלי. השותפות שלנו חוצה את הקו הירוק. להלן גילוי הדעת המשותף.גם נוכח ההתפתחויות המעודדות במזרח התיכון, גל המחאה החברתית והתעוררות מאבקי העמים למען חירויות וזכותם לחיות בכבוד, העם הפלסטיני עודנו נתון תחת הכיבוש הישראלי למרות מאבקו העיקש והממושך לחופש. הקהילה הבינלאומית מפגינה מצידה חוסר אונים ואינה מושיטה יד לתמוך במאבקו למען שחרור וצדק.

תנועות המחאה ורוחות השינוי המנשבות בקרב העמים הערביים עוררו התלהבות בקרב שוחרי חופש רבים בעולם שאימצו לליבם את מודל המחאה העממית. תנועות אלו השפיעו גם על קבוצות שונות בישראל, הן בקרב היהודים והן בקרב הפלסטינים, ותרמו תרומה חשובה להתעוררות תנועת מחאה חברתית עממית בתוך ישראל למען צדק חברתי.

מתוך שאיפתנו להשיג שלום צודק והוגן באיזור, שלום שהוא חיוני לעמי האזור ויכול לסייע בקידום מאבקם לצדק וקידמה לכולנו, אנו – כוחות חברתיים ופוליטיים פלסטינים וישראליים, נציגי ארגוני נשים וצעירים משני עברי הקו הירוק – מדגישים את הצורך במאבק משותף, במטרה לשחרר את עמי האזור מהקולוניאליזם וההגמוניה האימפריאליסטית ובמיוחד הציונות, לבלום את הכיבוש והתוקפנות הצבאית הישראלית, ולתמוך במאבקו הצודק של העם הפלסטיני למימוש זכותו להגדרה עצמית בהתאם להחלטות הקהילייה הבינלאומית.

אנו מייחלות ומייחלים לשחרור כל עמי האזור מהדיקטטורות, מהעריצות השלטת ומכל צורות הדיכוי הלאומי, החברתי והכלכלי. לכן אנו, החתומות והחתומים על מסמך זה, מדגישים:

1. אנו תומכים בפנייה הפלסטינית בספטמבר הקרוב לאו"ם, הנושא באחריות לביסוס יסודות השלום בעולם, כדי לדרוש חברות מלאה לפלסטין בארגון הבינלאומי והכרה במדינה פלסטינית בגבולות ה-4 ביוני 1967 ובירתה ירושלים המזרחית, בחיזוק המאמצים לסיום כיבוש אדמות העם הפלסטיני תוך שמירה על זכותו של העם הפלסטיני להתנגד לכיבוש ועל זכות השיבה של הפליטים לפי החלטת האו"ם 194. בהקשר זה, אנו מדגישים כי אש"ף הינו הנציג היחיד והלגיטימי של העם הפלסטיני, השואב את הלגיטימציה שלו הן מהעם הפלסטיני במולדת ובגלות והן מהכרה שקיבל מן הליגה הערבית והאומות המאוחדות.

הפנייה לאו"ם היא צעד לגיטימי. ארגון האומות המאוחדות חייב לממש את אחריותו לכינון שלום וצדק ברמה הבינלאומית. זהו צעד המחזק את זכויותיו של העם הפלסטיני ובשום צורה אינו מהווה איום על ישראל, למרות מאמציה הרבים של ממשלת ישראל להציג לעם הישראלי את הצעד הזה כהכרזת מלחמה על ישראל או פגיעה בלגיטימציה של קיומה.

2. אנחנו מבינים שאחת הסיבות העיקריות למשבר החברתי והכלכלי בישראל, בנוסף למדיניות הכלכלית הקפיטליסטית, היא המשך הכיבוש ותקציבי הביטחון המופרזים, אותם מנסים להצדיק בעזרת הצורך להגן על בטחון ההתנחלויות, מצד אחד, ועל גבולות המדינה, מצד שני. לכן אנו מאמינות ומאמינים, כי סיום הכיבוש ושלום הוגן וצודק חיוניים לחיים בשלום וברווחה.

אנו מברכים על השתתפותה והשתלבותה של האוכלוסייה הפלסטינית בישראל במחאה החברתית. זוהי הזדמנות חשובה להציג בפני קבוצות שונות בחברה הישראלית את המצוקות של הפלסטינים והעוולות שנגרמו להם כדי שקבוצות אלה יוכלו לקחת באחריות למאבק נגד מדיניות ההדרה והאפליה הממושכת כלפי הפלסטינים בישראל, למען הפסקת גזל האדמות ושוויון מלא, ולסיום כיבוש אדמות העם הפלסטיני שנכבשו ב-1967.

אנו מזהירים מפני נסיונותיה המוכרים של ממשלת הכיבוש להתחמק מהמשברים ומהמצוקות הפנימיות שלה ומן הלחץ של גלי המחאה באמצעות פוליטיקה של פחד המצביעה על איום חיצוני: בין על-ידי הצגת פנייתו של העם הפלסטיני לאו"ם כ"סכנה" ובין על-ידי פעולות צבאיות, כפי שאנו עדים בימים האחרונים נוכח ההסלמה הקשה בהקזת דמו של העם הפלסטיני בעזה.

3. אנו מכירים בזכותו של העם הפלסטיני, החי תחת כיבוש, לעשות שימוש בכל צורות ההתנגדות הלגיטימיות לפי הנורמות הבינלאומיות למען גירוש הכובשים מאדמתו וזכותו להגדרה עצמית. בהקשר הזה אנו מדגישים ומדגישות את חשיבות המאבק העממי המשותף של פלסטינים וישראלים. מאבק עממי משותף הוא אחד העקרונות המנחים המרכזיים במאבק נגד הכיבוש, נגד ההתנחלויות, נגד הגזענות, נגד הקולוניאליזם, ונגד מדיניות ההדרה, ההחלשה, העוני וההפרדה הגזענית בתוך ישראל.

ספטמבר 2011

על החתום:

מפלגות פוליטיות, ארגונים חברתיים ופעילות ופעילים צעירים פלסטינים וישראלים

החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון
המפלגה הקומוניסטית הישראלית
תנועת התחברות-תראבוט – תנועה ערבית-יהודית לשינוי חברתי ופוליטי
תנועת נשים דמוקרטיות בישראל
המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית
מפלגת העם הפלסטינית
החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין
איגוד העובדים המתקדם
גוש אחדות העובדים
איגוד ועדי נשים פלסטיניות עובדות
האיגוד הדמוקרטי של אנשי מקצוע בפלסטין
איחוד אגודות החקלאים הפלסטינים
איגוד עולם אחד למען הצדק
ועדי המורים הדמוקרטיים
הקמפיין העממי לחרם על סחורות ישראליות
התאחדות הנוער הדמוקרטי הפלסטיני
התאחדות הסטודנטים המתקדמים
הקמפיין הלאומי להחזרת גופות החללים הפלסטינים והערבים השבויים בידי ממשלת ישראל