מקיצוץ בספרים לקיצוץ בבני-אדם

אוניברסיטת תל-אביב במשבר כלכלי, אז מקצצים. אבל היכן? נשיא האוניברסיטה הודיע על כך שהוא מוותר על 5% משכרו, וכך שאר בכירי ההנהלה. לפי דו"ח מבקר המדינה, הנשיא מרוויח 44 אלף בחודש. אבל באוניברסיטה יש אנשים שמרוויחים אפילו פחות מהסכום שהוא ויתר עליו: אנשים שאינם מאוגדים בארגון מקצועי ושלא צוברים ותק בעבודה, שעובדים לפי שעות ומועסקים דרך חברה קבלנית. מובן שדווקא אותם הכי קל לפטר.

הנהלת אוניברסיטת תל-אביב החליטה לפטר את רוב העובדות והעובדים האחראים על הפקדת התיקים בספריות, ולהציב במקומם ארוניות אחסון לתיקים. ה"חסכון" מהמהלך יהיה מזערי, ולעומתו הנזק שיגרם לעובדים הוא רב. מרבית העובדים שיפוטרו נמצאים בשנות הששים לחייהם ומועסקים דרך חברות כח אדם. חשוב לזכור שרוב העובדים נמצאים באוניברסיטה שנים ארוכות, ורק ההעסקה עוקפת מאפשרת לפטרם לאחר שנים של עבודה.

ב-2.4.2009 התקיימה באוניברסיטת תל-אביב הפגנה נגד פיטורי עובדי קבלן המועסקים בספריות שונות באוניברסיטה, והחלפתם בארוניות עם מנגנון נעילה אוטומטי הדורש פקדון כספי. את ההפגנה אירגנה תנועת הסטודנטים "סולידריות", בה חברים סטודנטים רבים החברים גם ב**תראבוט**. כמה מן העובדים המפוטרים השתתפו במשמרת המחאה, ולצידם – כמאה סטודנטים וכן כמה מרצים. לא בכל יום נשמעת בקמפוס האוניברסיטה מחאה חברתית נגד פיטורי עובדים (http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1076169.html).

אחרי פסח צפויים פיטורים נוספים באוניברסיטה. עלינו להיות שם כדי לנסות למנוע אותם, ולא רק למחות עליהם.